Informacje

Promocje

Polityka prywatności serwisu taniedruki.epn.pl

    Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych gromadzonych i przetwarzanych w serwisu internetowego działającym pod adresem http://taniedruki.epn.pl, którego współwłaścicielami jest:

    F.H.U.Europartners Mirosław Dudek z siedzibą w Tychach przy ulicy Wieniawskiego 49
    zwany dalej Właścicielam.

    Administratorem danych osobowych, użytkowników korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela w celu prowadzenia serwisu internetowego, a w szczególności:
    a) świadczenia za jego pośrednictwem sprzedaży,
    b) reklamy produktów lub usług świadczonych przez Właścicieli (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
    c) obsługi Rejestracji (tzn. procesu polegającego na założeniu przez Klienta Konta w serwisie),
    d) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
    e) przesyłania przez Właściciela, na wskazany adres poczty elektronicznej - zamówionego newslettera,
    f) zapewnienia sprawnego funkcjonowania sewisu,
    g) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
    h) tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,
    i) zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów, uwzględniając dostawę Produktów i obsługę reklamacji.

    Składając zamówienie użytkownik serwisu internetowego dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach:
    a) realizacji zamówienia,
    b) realizacji ewentualnych reklamacji,
    c) statystycznych,
    c) marketingowych.
    Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Odmowa wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych nie ma wpływu na ważność stosunku powstałego przez złożenie zamówienia w serwisie.

    Właściciele zastrzegają sobie możliwość ujawnienia wybranych informacji dotyczących osób korzystających z Sklepu internetowego właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

    Poza w/w przypadkiem dane dotyczące osób korzystających z Serwisu internetowego nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, chyba że osoba korzystająca z serwisu wyrazi na to zgodę.

    Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich uzupełniania, poprawiania oraz prawo do ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres info@taniedruki.epn.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 503133190.


Użytkownik robiąc zakupy w Serwisie internetowym posiada możliwość założenia własnego Konta, które umożliwia wielokrotne dokonywanie zakupów bez ponownego podawania danych osobowych lub firmy zamawiającego. Autoryzacja odbywa się za pomocą Loginu i Hasła, które użytkownik podał w czasie rejestracji Konta, lub w czasie późniejszej aktualizacji danych.


Pliki cookies

 

I. Definicje

Administrator – F.H.U.Europartners,
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie sklepyfirmowe.pl.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
- konfiguracji serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.-uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
- realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
- zapamiętania lokalizacji użytkownika
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
- Analiz i badań oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- Świadczenia usług reklamowych
- dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
- Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie] prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
 - plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 - Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Kwestie bezpieczeństwa.
Należy pamiętać aby przed każdym odejściem od komputera lub opuszczeniu Sklepu internetowego kliknąć na link "wyloguj", jeżeli wcześniej nastąpiło zalogowanie. Ponadto nie należy udostępniać loginu i hasła do Swojego konta osobom trzecim.